Leica ErgoRest Ergonomics

在立体显微镜上实现精准、无疲劳工作 Leica ErgoRest

Leica ErgoRest ™扶手使立体显微镜的操作变得精准,且无疲劳感。扶手的特点是在支架上设有两个静息水平以支持在聚焦或用培养皿工作时支撑手臂。

商品编号:10447431

  • 适用于:Leica TL3000 ST、Leica TL4000 RC、Leica TL4000 RCi 、Leica TL4000 BFDF

Leica ErgoRest