Leica ErgoTube 45 Ergonomics

拉近您与显微镜的距离 Leica ErgoTube 45

当你无法再更靠近立体显微镜时,就让ErgoTube ® 45°将显微镜带到您的身边!

长目镜筒将视点向上位移65毫米并朝观察者移动65毫米。

它允许观察者保持舒适的直立姿势,并在观测仪器处于生物清洁罩中时将镜筒移近,或者必须定位以远离工作台边缘。

商品编号:10450156

  • 适用于:Leica M50、M60、M80、M125、M165 C、M165 FC 、M205 C、M205 A、M205 FA
  • 改进为:Leica MS5、MZ-系列,M3B/C/Z
Leica ErgoTube 45