Leica DMI3000 M 도립 현미경 광학 현미경 제품소개 Leica Leica Microsystems

산업용 수동형 도립 현미경 Leica DMI3000 M

보관된제품
교체된제품 Leica DMi8 M / C / A