Leica TCS SP8 MP 共焦点顕微鏡 製品紹介 Home Leica Microsystems

さらなる深部観察

マルチフォトン顕微鏡 Leica TCS SP8 MP

アーカイブした製品
置き換える SP8 DIVE