Kontakt
Leica S8 APO Research Leica Leica Microsystems

Einzigartiges Greenough-Stereomikroskop mit apochromatisch korrigierter Optik: Leica S8 APO