Schulmikroskop mit integrierter LED-Beleuchtung und Digitalkamera: Leica EZ4 D

Schulmikroskop mit integrierter LED-Beleuchtung und Digitalkamera: Leica EZ4 D

Archiviertes Produkt
Ersetzt durch Leica EZ4 HD

Leica EZ4 D

Leica EZ4 D with built-in SD slot and aquire button

LED illumination

Leica EZ4 D with powered LED illumination
Scroll to top